NIEUWE MILIEUS TESTEN IN DE POLDER, HAARLEMMERMEER

FARO onder­zoekt de inricht­ing van de woonge­bieden van het nieuwe plan West­flank in de Haar­lem­mer­meer. Klein­scha­ligheid en diver­siteit zijn de kern­wo­or­den van dit ste­den­bouwkundige plan zodat het plan goed aansluit bij de bestaande ker­nen in deze polder. Het plan voorziet in een bij­zon­dere com­bi­natie van wonen, groen, recre­atie en water.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube