FARO WINT TEN­DER VOOR EEN GEZOND EN CIR­CU­LAIR STADS­BLOK IN HOGE WEIDE, UTRECHT

20190221 circulair utrecht

21/​02/​2019FARO wint ten­der voor een gezond en cir­cu­lair stads­blok in Hoge Weide, Utrecht

Samen met AM, Flux, BAM wonen, Divapro en LBP Sight heeft FARO een win­nend ontwerp gemaakt voor een stedelijk stads­blok met een fan­tastis­che gemeen­schap­pelijke bin­nen­tuin; het Lau­ri­erk­wartier. Dit blok is het sluit­stuk van de wijk Hoge Weide in Utrecht.

Het blok ken­merkt zich door een markant hoek­pand met ronde hoek op de kop van Hoge Weide en een promi­nente trap bij de hoof­den­tree welke leidt naar de grote gemeen­schap­pelijke bin­nen­tuin. Deze bin­nen­tuin biedt ruimte aan ont­moeten, spe­len en ontspan­nen, maar ook aan het bergen van water en het ver­groten van de bio­di­ver­siteit.

Het Lau­ri­erk­wartier bestaat uit 97 huur­wonin­gen in de vrije sec­tor waar­van het groot­ste gedeelte in het mid­del­dure huurseg­ment met apparte­menten in diverse groottes, grondge­bon­den wonin­gen en wonin­gen aan een dek waaron­der wordt gepar­keerd. In totaal komen er 50 apparte­menten en 47 grondge­bon­den wonin­gen.

Het Lau­ri­erk­wartier is duurzaam, energiezuinig en cir­cu­lair. Het heeft een EPC lager dan 0, een GPR score hoger dan 8 en er wor­den zoveel mogelijk mate­ri­alen met een lage milieube­last­ing toegepast. De met­sel­w­erkgevels wor­den onder andere volledig cir­cu­lair door het toepassen van een inno­vatief stapel­sys­teem.

Lees meer: Nieuwsitem AM

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube