Ger­ard Voordes, onderne­mer en eige­naar van Muta Sport, is een ver­licht werkgever, utopist als uit 19de eeuw. Hij wil niet alleen een gezonde win­st­gevende onderne­m­ing, hij wil ook dat zijn fab­riek in Pak­istan, zorg draagt voor betere huisvest­ing van de eigen werkne­mers.

Daar­naast wil hij een fab­riek voor onderde­len van bio-​composiet in Pak­istan ope­nen. Vanzelf­sprek­end dat hij de huizen voor zijn mensen van dit mate­ri­aal wil maken. Hier­mee reken­ing houdend heeft FARO een ontwerp gemaakt dat recht doet aan de wensen van de mensen in Pak­istan, dat een­voudig gepre­fabt kan wor­den in Pak­istan en dat pro­to­typ­isch is voor deze manier van werken.

Op Texel, zal een eerste pro­to­type ver­ri­jzen , om goed te onder­zoeken wat er aan uitwerk­ing en ver­be­ter­ing dient plaats te vin­den. Texel stelt een locatie ter beschikking. Het eiland ziet het als een prachtige gele­gen­heid hun duurzame ambities voor een energien­eu­traal eiland vorm te geven.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube