Weer en wind, schepen, ste­vige kades, sluizen, bruggen en rok­ende staalin­dus­trie. Dat is de con­text voor de nieuwe uit­vals­ba­sis van de lood­sen van het lood­swezen. Geïn­spireerd door deze omgev­ing is een duurzaam en energielev­erend gebouw gemaakt van sto­ere, robu­uste mate­ri­alen. Het corten­staal, onder de rook van Tatas­teel, is beeld­bepal­end en omsluit de eerste verdieping van het gebouw.

Dit deel is bestemd voor de ‘verre’ ploeg, lood­sen uit andere delen van het land die meerdere dagen achtereen moeten kun­nen verbli­jven en over­nachten. De begane grond is bestemd voor de dien­st­doende lokale ploeg die hier wachten op aankomende of vetrekkende schepen. Deze begane grond bevat ook een werk­plaats, kan­toor­ruimte, nav­i­gatieservers en kleedruimtes.

Mate­ri­alen zijn her­bruik­baar en onder­houd­sarm. Koz­i­j­nen zijn bijvoor­beeld van onbe­han­deld acoya. Maar vooral de gemet­selde plint is bij­zon­der. Deze is gemet­seld met ste­nen die vroeger als bal­last in oude zeilschepen wer­den gebruikt.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube