Task­force CO2 is een sticht­ing die op ini­ti­atief van Eve­lyn van der Ploeg is opgericht door FARO Research, VGG Mid­delkoop, bureau Nie­man en Amory en Jur­riens. Samen werken we aan een inter­dis­ci­plinair onder­zoek naar CO2 reduc­tie en trans­for­matiemogelijkhe­den van de voor­raad bestaande sociale huurwoningen.

Acht cor­po­raties bren­gen alle­maal een com­plex in dat op zowel korte als lange ter­mi­jn­sce­nar­ios wordt onder­zocht. In opdracht van Agentschap NL wor­den na afrond­ing van deze com­plexs­tud­ies overkoe­pe­lende con­clusies getrokken zodat de cor­po­raties strate­gis­cher en doel­gerichter hun invester­ings­bud­get­ten kun­nen inzetten. Voor meer zie www​.task​force​co2​.nl. Het onder­zoek wordt mede ges­te­und het Stim­u­ler­ings­fonds voor Architectuur.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube