Wouter LR 4

asso­ciate partner

Vanaf 2018 is Wouter asso­ciate part­ner bin­nen FARO en richt hij zich op het stroom­li­j­nen van de bureauprocessen. Al sinds 2006 is Wouter lid van het FARO team, eerst als teke­naar, later als pro­jectlei­der en bureau­man­ager. Wouter werkt aan meerdere util­i­taire en won­ing­bouw­pro­jecten in alle fasen van het ontwerp– en bouw­pro­ces. Zijn spe­cialiteit ligt bij de tech­nis­che fasen. Tevens leidt Wouter de ontwik­kel­ing van BIM bin­nen FARO.

Als asso­ciate part­ner richt Wouter zich, samen met Coen, op de alge­hele bureauor­gan­isatie van FARO. Daar­bij kijkt hij naar pro­cesver­be­ter­ing, maar ook naar de mogelijkhe­den voor inno­vaties en interne oplei­din­gen. Zo kan FARO nog beter inspe­len op de ver­schil­lende soorten ontwerpopgaven.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube