PROJECTEN IN TWELLO EN BLARICUM IN AANBOUW, FARO architecten

11-​12-​2014

Twello | Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de struc­tuur en veel open ruimte creëert. De bouw is in de zomer ges­tart en inmid­dels is er de 1e verdiepingsvloer (= dek) gestort en gaat het gebouw de hoogte in. (foto Nikkels, links)

Lift brengt voer­tu­igen van senioren op niveau, Twello

Blar­icum | Op een prachtige locatie, aan het Oev­er­park in de Blar­icum­mer­meent, ontwikke­len wij het bij­zon­dere woon­pro­ject ‘De Goois­che Gaerde’. De Goois­che Gaerde is een project met een grote diver­siteit aan woon­vor­men. Het woon­palet omvat 11 ruime rij­wonin­gen, 4 twee-​onder-​een-​kap wonin­gen, 4 geschakelde en 2 vri­js­taande villa’s en 2 semi bun­ga­lows. Het Oev­er­park, met zijn fleurige pal­let aan veld­bloe­men en de riv­ier ‘De Meentstroom’, vor­men het decor van uw toekom­stige woonomgev­ing. Deze week is ges­tart met de bouw van de Goois­che Gaerde te Blar­icum. Voor de ker­st­vakantie moeten alle heipalen zijn aange­bracht. (impressie, rechts)

Het oude dorp was ook gemengd, Blaricum

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube