SCHRIJVERSBUURT GEBOUW VAN DE WEEK IN HET RAP LEIDEN, FARO architecten

27-​01-​2015

Elke week wordt er een uniek Leids gebouw getoond bij het RAP Lei­den. Deze week is het sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den, in opdracht van Por­taal ont­wor­pen door FARO, verkozen tot Gebouw van de Week.

FARO heeft samen met een verte­gen­wo­ordig­ing van de zit­tende bewon­ers van de Nico­laas Beetsstraat en omgev­ing het plan en de nieuwe verkavel­ing in een aan­tal work­shops ontwikkeld. Daarna is samen de beeld­taal voor de wijk bedacht: een heden­daagse inter­pre­tatie van de 19e eeuwse archi­tec­tuur uit de directe omgev­ing.
Voorheen ston­den hier 145 wonin­gen. In de nieuwe sit­u­atie zijn er 103 wonin­gen. Vooral de par­keer­druk was een belan­grijke aan­lei­d­ing om het woningaan­tal te verminderen.

Op de in totaal 800 meter lange witte gootli­jst heeft beelden en grafisch kun­ste­naar Milou van Ham samen met Tsead Bru­inja een gedicht geschreven dat de voor­bi­j­ganger tot nadenken stemt.

Schri­jvers­bu­urt koestert 19e eeuwse romantiek, Leiden

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube