BAHREIN WELCOMES GO DUTCH CONSORTIUM, FARO architecten

17-​03-​2015

Van 25 feb­ru­ari tot 3 maart was het Go Dutch Con­sor­tium aan­wezig bij de ‘Bahrain Inter­na­tional Gar­den Show’ (BIGS).

De show is geopend door de Bahreinse koningin Sabika Bint Ibrahim Al Khal­ifa. De show was een groot suc­ces waar veel nieuwe bedri­jven op af waren gekomen en die dit jaar meer bezocht werd dan ooit.

Paul van Wijk en Hugo de Clercq hebben de Go Dutch plan­nen voor het ver­fraaien en ver­groe­nen van Bahrein gep­re­sen­teerd aan de koningin. De ideeën wer­den met veel belang­stelling en waarder­ing ont­van­gen. Het bezoek aan het even­e­ment heeft geleid tot vele veel­belovende con­tacten en een aan­tal con­crete mogelijkhe­den tot samen­werk­ing met Bahreinse bedrijven.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube