FARO architecten maakt een ontwerp voor deze bijzondere herbestemming: 3 generaties van één familie wonen straks samen.

24-​03-​2015

Een leegstaand kerkje aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn uit 1908 wordt omge­bouwd tot woon­huis voor een extended fam­ily. FARO archi­tecten maakt een ontwerp voor deze bij­zon­dere herbestem­ming: 3 gen­er­aties van één fam­i­lie wonen straks samen. Er ontstaan twee zelf­s­tandige loft-​appartementen met ieder een eigen entree en enkele gedeelde voorzienin­gen: de tuin, een schuur, een hob­byruimte en een logeer­ap­parte­men­tje wor­den geza­men­lijk domein.

Duurzaam woongenot
Om in het gebouw eigen­ti­jds te kun­nen wonen dient het grondig geren­oveerd te wor­den en up-​to-​date gemaakt te wor­den. Hier­voor wor­den een aan­tal uit­bouwen in bij­zon­der slechte staat ver­wi­jderd en wordt het oor­spronke­lijke kerkje voorzien van een nieuwe fun­der­ing en volledig her­steld. Uit­stek­ende iso­latie, energiezuinige instal­laties en een aantrekke­lijke ruimtelijke opbouw zullen ervoor zor­gen dat beide wonin­gen straks com­fort­a­bel en duurzaam zijn.

Het forse for­maat van het kerkje is een pret­tige bonus. De echte lol zit natu­urlijk in de bij­zon­dere samen­lev­ingsvorm: ieder in zijn eigen huis, maar toch dicht bij elkaar, voor­bereid op de nieuwe participatie-​samenleving. Neem je lot in eigen hand en zorg voor elkaar.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube