Bouw Kwintijn fase 1 vordert gestaag!, FARO architecten

20-​04-​2015

Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn fase 1, het kri­jgt nu echt gestalte. Dit project ver­ri­jst op een prachtige plek langs de Bilderdijkkade naast de ‘nieuwe’ Tramremise.

FARO heeft in opdracht van Van Wij­nen pro­jec­ton­twik­kel­ing ca. 175 wonin­gen in drie com­plexen bovenop een par­keer­garage in twee lagen met ruim 300 plekken ont­wor­pen. De drie gebouwen vor­men samen een col­lec­tieve bin­nen­hof, die op de par­keer­garage wordt ingericht als tuin.

Hoog­st­edelijke hoven bij de Hallen, Kwin­tijn fase 1 Amsterdam

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube