SYMPOSIUM ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP, TYNAARLO, FARO architecten

11-​06-​2015

Jur­gen spreekt vol­gende week op het sym­po­sium ‘archi­tec­tuur en land­schap’ in het gemeen­te­huis van Tynaarlo. Het sym­po­sium vindt plaats op vri­jdag 19 juni aanstaande vanaf 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Het sym­po­sium is een inhoudelijke aan­vulling om de ten­toon­stelling ‘archi­tec­tuur en land­schap’, die tot 30 juli a.s. te bezichti­gen is in het gemeen­te­huis van Tynaarlo.

Een aan­tal vooraanstaande vor­mgev­ers uit het vakge­bied geven u hun visie op ‚‘chi­tec­tuur en land­schap’. Haiko Mei­jer (Onix NL archi­tecten), Jur­gen van de Ploeg (FARO archi­tecten) en Ruut van Pari­don (van Pari­don x de Groot land­schap­sar­chi­tecten) komen hier­bij aan het woord.

Studie naar land­schap­pelijk wonen

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube