HOOGSTE PUNT BEREIKT DORPSHUIS BADHOEVEDORP, FARO architecten

18-​06-​2015

Gis­teren (woens­dag 17 juni) is op feestelijke wijze het bereiken van het hoog­ste punt van het dorp­shuis te Bad­ho­eve­dorp gevierd met het onthullen van een kunst­werk. Er wer­den opvo­erin­gen gedaan door het plaat­selijke zangkoor en acro­batico die zich ook zullen ves­ti­gen in het dorp­shuis. Nu het dorp­shuis meer gestalte kri­jgt wor­den de ruimten steeds tast­baarder en wor­den de gebruik­ers steeds enthousiaster.

Nieuwe hoeve voor Badhoevedorp

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube