EEN NIEUWE OPLOSSING VOOR EEN VERVELEND PROBLEEM, FARO architecten

09-​07-​2015

In navol­ging van ons bijna opgeleverde Oran­je­huis in Ams­ter­dam kri­jgt ook Almere een Oran­je­huis. Recent hebben de Blijf Groep, de Alliantie en de regio’s Flevoland en Gooi en Vecht­streek de inten­tie overeenkom­sten getek­end die de nieuw­bouw van een Oran­je­huis in Almere mogelijk maken.

Het Oran­je­huis is een nieuw con­cept voor een blijf-​van-​mijn-​lijf-​huis dat uit­gaat van zicht­baarheid en een vernieuwende oploss­ing biedt voor de verve­lende prob­lematiek van geweld bin­nen het gezin. In een Oran­je­huis kun­nen vrouwen en evt. kinderen tot een half jaar veilig wonen ter­wijl wordt gew­erkt aan een duurzame oploss­ing voor het hele gezin.

Het eerste func­tionerende Oran­je­huis staat in Alk­maar, de tweede wordt nu gebouwd in Ams­ter­dam naar ons ontwerp en we zijn erg ver­heugd dat we de derde ook mogen ontwer­pen. Een hele dankbare opdracht waar­bij we een hele directe bij­drage kun­nen lev­eren aan het wel­bevin­den van mensen!

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube