Gooische Gaerde krijgt vervolg, FARO architecten

30-​09-​2015

Het suc­cesvolle project ‘Goois­che Gaerde’ in Blar­icum nadert zijn voltooi­ing. In ver­volg op dit mooie resul­taat kri­jgt ons team de kans om in de Blar­icum­mer­meent een ver­vol­gplan te realis­eren. Net als de eerste fase kri­jgt dit nieuwe plan een dorpse sfeer met een mix van ver­schil­lende won­ing­typen. Toch is er ook iets nieuws: alle wonin­gen kri­j­gen iets heel Blar­icums: een kap van riet. Toegevoegd is ook een open­bare, groene speelplek in het hart van het plan.

Team:

LeClerc Planon­twik­kel­ing
Linq Ontwik­kel­ing
Bouwbedrijf Nikkels
FARO Archi­tecten

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube