ORANJEHUIS GENOMINEERD VOOR DE HEDY D‘ANCONAPRIJS, FARO Architecten

21-​04-​2016

Het Oran­je­huis, onderdeel van het project Kwin­tijn aan de Kostver­lorenkade te Ams­ter­dam, is genom­i­neerd voor de Hedy d’Ancona prijs. FARO Archi­tecten ontwierp dit project: een mooi voor­beeld van een zorg­pro­ject ingebed in een gemengd groot­st­edelijk woonge­bouw. Het Oran­je­huis wordt bewoond door cliën­ten van de Bli­jf­groep (Blijf van mijn Lijfhuis) en zorgt voor opvang van vrouwen en kinderen die even ergens anders moeten wonen. Het bestaat uit 53 wooneen­heden en een aan­tal geza­men­lijke voorzienin­gen, zoals 2 nood­kamers, 2 huiskamers, kinder­w­erk, een speelplaats en een aan­tal kantoorruimten.

De uitreik­ing van de prijs zal plaatsvin­den op 20 juni in het Paviljoen Zonnes­traal in Hilversum

Hoog­st­edelijke hoven bij de Hallen, Kwin­tijn fase 1, Amsterdam

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube