OPENING JUMBO TWELLO

21-​06-​2016

Het project Beekzicht in Twello bestaat uit apparte­menten bovenop een super­markt. Nadat eind vorig jaar de apparte­menten al waren opgeleverd, is nu ook de winkel geopend: een 2600 m² grote Jumbo. De kunst is geweest om de forse schaal en de ingri­jpende func­tie die dit gebouw heeft goed in te passen in het intieme dorpse karak­ter van Twello. Er is met de vol­gende ingrediën­ten gew­erkt om dit voor elkaar te kri­j­gen; de schei­d­ing van bewon­ers en klanten die zor­gen voor een opti­male rout­ing, de ingang bij het park­eren, vracht­wa­gens uit beeld in een afges­loten ‚schuur’, het per­son­eel zicht­baar op de hoek en een gepar­celleerde gevelopbouw

Lift brengt auto van senioren op niveau

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube