01/​09/​2016 - In Water­rijk Woer­den heeft FARO twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen voor de vrije kavels op eiland 4. De kas­won­ing van de fam­i­lie Kok is nu in gebruik genomen. De won­ing is een bij­zon­der maat­pak én super duurzaam. Het huis is energielev­erend en duurzaam gema­te­ri­aliseerd in zwart gebrand hout, gepro­duceerd door voor­ma­lig FARO part­ner Pieter Wei­j­nen. Bove­nal is het een pret­tige gezinswon­ing, met de bij­zon­dere serre van herge­bruikt glas als het hart van het huis. Deze serre zorgt voor energieop­wekking, extra woon­ruimte en in de zomer voor koel­ing van de woning.

De won­ing is onderdeel van de Berlagekavels, bij­zon­dere hoekkavels bin­nen een ste­den­bouwkundig plan van West8.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube