17/​11/​2016 - Clare Nash van Clare Nash Archi­tec­ture is een zoek­tocht begonnen naar hoe de Britse won­ing­bouw nieuw leven kan wor­den inge­blazen. Daar­voor heeft zij onder andere het project Bies­land van FARO geanaly­seerd. Dit project in Ypen­burg is in 2009 opgeleverd en ont­wor­pen in samen­werk­ing met Heren 5 Archi­tecten. Clare Nash heeft voor haar analyse niet alleen uit­ge­breid met FARO gepraat over alle aspecten van het ontwerp, maar is ook op pad gegaan in de wijk. Inter­views met bewon­ers maken duidelijk hoe fijn men woont in het plan. Goed om te horen!

Nieuws­gierig? Lees hier meer over de andere pro­jecten die in het boek staan (Engels). Meer over Bies­land is hier te lezen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube