11/​01/​2017 - Water­net bestaat (in de huidige vorm) 10 jaar, een goed moment om naar de toekomst te kijken. Tiny TIM inspireert daar­bij met zijn unieke waterzuiv­erende gevel. Daarom ging Tiny TIM op bezoek bij het hoofd­kan­toor van Water­net aan de Ams­tel. Directeur Roelof logeerde er met klein­zoon Daan. Samen bespreken ze op welke manieren we nog ver­ant­wo­order en duurza­mer met ons drinkwa­ter om kun­nen gaan. Bek­ijk hier waar ze het over hebben:

© Water­net

Tiny TIM staat inmid­dels op land­goed de Olmen­horst en is op afspraak te bezichti­gen: pr@​faro.​nl.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube