30/​01/​2017 - Het woon­blok ‘Buitenge­woon Bajonet’ aan de Bajonet­straat in Rot­ter­dam is klaar! De eerste bewon­ers wonen inmid­dels in het splin­ternieuwe woon­blok in de 19e eeuwse wijk. De archi­tec­tuur van het blok ref­er­eert aan de rijke his­to­rie, toen wonin­gen nog met mooie, rijke detail­ler­ing en veel dif­fer­en­ti­atie in type en beeld wer­den opgeleverd. Daar­bij is het nieuwe woon­blok mod­erne retro: we hebben de mooiste 19e eeuwse ele­menten als uit­gangspunt genomen voor het ontwerp, en daarmee mod­erne, op de toekom­st­gerichte stadswonin­gen gemaakt.

FARO archi­tecten wenst de nieuwe bewon­ers veel woonplezier!

19E EEUW TERUG IN HARTJE ROTTERDAM

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube