01/​05/​2017 - FARO doet samen met Woon­tij, Fooq, LA4Sale en BDO con­sul­tancy als ‘Team 3’ mee aan de Inno­vatie Chal­lenge Wonen. Er kan nu hier wor­den gestemd op het project!

De Inno­vatie Chal­lenge Wonen wordt geor­gan­iseerd door de Blomberg Soci­ety en het Vanen­burg Bestu­ur­der­sover­leg Won­ing­cor­po­raties. Onder het motto ‘Change the game’ zijn zeven teams aan de slag gegaan met zeven ver­schil­lende vra­gen. Alle teams zijn mul­ti­dis­ci­plinair en leggen kruis­linkse verbindin­gen tussen domeinen, koplop­ers, fris­denkers, inno­vatiepar­ti­jen en de weten­schap. Het meest inno­vatieve antwo­ord wordt beloond met de Cor­po­ratie Award 2017.

Team 3 is aan de slag gegaan met de Inno­vatievraag: ‘Wat zijn de ker­nele­menten voor betaal­bare duurzame woon­ruimte die geschikt is voor een onvoor­spel­bare toekom­stige vraag naar wonen en waar na afloop waarde is gecreëerd voor de ‚lege ruimte’ die overbli­jft?’ Het antwo­ord: met een flex­i­bel en ver­plaats­baar deel van de won­ingvoor­raad kan een cor­po­ratie soe­pel mee­be­we­gen met veran­derin­gen. Een con­cept dat makke­lijk inspeelt op de behoeftes van de samen­lev­ing, duurzame en kwal­i­tatief goede huizen biedt, een veel veiligere invester­ing is voor de won­ing­cor­po­ratie en vooral ook het prachtige land­schap van Texel niet aan­tast, maar juist ver­rijkt. Een con­cept dat niet alleen op Texel toe te passen is, maar voor heel veel andere gebieden een uitkomst zou kun­nen zijn.

Stem hier op het project en bek­ijk het film­pje van Team 3 op YouTube!

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube