09/​08/​2017 — In Den Haag zijn de bouww­erkza­amhe­den voor de nieuwe Dieren Ambu­lance in volle gang. Daar­bij mag een kat­ten­luik met eigen latei natu­urlijk niet ontbreken!

In 2015 won FARO archi­tecten de pri­jsvraag voor de nieuwe behuiz­ing van de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag (DADH). Daar­bij ontwier­pen we een maat­pak voor mens én dier. Wan­neer het gebouw is opgeleverd zullen de kat­ten bijvoor­beeld zelf kun­nen besluiten om bin­nen of buiten een lekker plekje op te zoeken.

Op de locatie zijn ook onderde­len van de erf­goedlijn Atlantik­wall aan­wezig. Er is een con­trast gemaakt tussen de beton­nen bunkers en het gebouw van de Dier­e­nam­bu­lance: de nieuwe Dier­e­nam­bu­lance is geïn­spireerd op de houten boerderij die ooit op deze locatie stond. De gebouwen plooien zich om de bunker heen, waar­door bij oplev­er­ing een inter­es­sant en cul­tu­ur­rijk land­schap zal ontstaan.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube