Ontwer­pvisie

Ref­er­erend naar een boerderij die er ooit stond, is er gekozen voor een schu­u­rachtige opzet ron­dom een erf. Oude land­goed­eren had­den buiten het formele deel meestal een­voudige facil­i­taire gebouwen. Juist omdat de opri­jlaan van Land­goed Oost­er­beek langs de locatie gaat, vol­doet het gebied van de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag aan deze ondergeschikte setting.

Hoofdli­j­nen

Ook de fysieke aan­wezigheid van de erf­goedlijn Atlantik­wall op de locatie is niet te ontken­nen. Het is vanzelf­sprek­end om hierop te rea­geren. Een con­trast maken met een his­torisch gegeven is een manier om heden en verleden bei­den recht te doen. In dit geval is een con­trast maken met de beton­nen zwaarte van de bunker een goed mid­del. De ver­schil­lende lichte houten gebouwen gaan niet de con­cur­ren­tie aan met de bunker maar plooien zich er soe­pel omheen.

Uitwerk­ing

De ver­schil­lende gebouwen zijn leden van één fam­i­lie, archi­tec­tonisch geïn­spireerd op boeren­schuren. De uitwerk­ing is mod­ern en met een kwaliteit passend bij het niveau van het adel­lijk land­goed. Ze zijn allen overdekt met één soort dak, schuin met donkere pan­nen, tre­fzeker en prak­tisch. Het overkap­pen van buiten­ruimte past goed bij dit con­cept en biedt meteen ruimte aan buiten­verbli­jven van dieren, zoals de kat­ten­verbli­jven aan de entreez­i­jde. Ook het maken van een droge plek bij de voordeur is pret­tig. Op het gebied van kli­maat­be­heers­ing in het gebouw is een over­stek­end dak een voordeel; hoge zomer­zon wordt geweerd en de welkome lage win­ter­zon schi­jnt naar binnen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube