LEZ­ING 5 SEP­TEM­BER: EEN AVOND OVER GREN­ZEN GRENSGEBIEDEN

Tuindorp Weerestein

DE HOL­LANDSE KUST, DE OEVER VAN DE IJS­SEL, DE CHI­NESE MUUR, DE SCHEMER­ING, GRENS­GE­BIEDEN EN OVER­GAN­GEN ZIJN ALTIJD BOEIEND! MAAR WIE HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN OP DE GRENS?

Dat is niet altijd duidelijk, en dus liggen er kansen voor het goede idee. Zo ook daar waar duurza­amheid, energie, infra­struc­tuur, archi­tec­tuur, ste­den­bouw en land­schap elkaar ont­moeten. Jur­gen van der Ploeg van FARO neemt u mee langs ver­schil­lende grensover­schri­j­dende plan­nen en deelt lessen die FARO er uit trok.

Zo weet u na deze avond alles over autarkisch wonen in Tiny TIM, het onder­zoek
Land­schap­pelijk Wonen, de archi​tec​tu​ur​maak​test​.nl en een ver­plaats­bare wijk op Texel.

De in Deven­ter opge­groeide archi­tect spe­cialiseert zich in ontwerp en onder­zoek op
het grensvlak van archi­tec­tuur, ste­den­bouw en duurza­amheid. Inmid­dels doet Jur­gen
dat met steeds meer focus op trans­for­matie en her­struc­turering van de bestaande
omgev­ing.

Don­derdag 5 sep­tem­ber 2019
Etty Hille­sum Lyceum • locatie Het Stormink • Storminkstraat 17418 GH Deven­ter
Aan­vang 20:30 uur • inloop vanaf 20:00 uur.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube