PLANET TEXEL KRIJGT VERVOLG

23-​09-​2014

De gemeente Texel zet een vol­gende stap in de verdere ontwik­kel­ing van de resul­taten van het IABR – Pro­jec­tate­lier Planet Texel. Maandag 29 sep­tem­ber geven La4sale en FARO Archi­tecten een pre­sen­tatie van de ein­dresul­taten van het IABR – Pro­jec­tate­lier. De pre­sen­tatie vormt tevens het startschot voor de ‚Planet Texel Acad­emy’, een ini­ti­atief van onder andere de TU Eind­hoven en TU Delft. Groepen stu­den­ten werken onder lei­d­ing van hoogler­aren en experts aan voorstellen op basis van de resul­taten van het IABR – Pro­jec­tate­lier. Ook lokale stake­hold­ers wor­den uitgen­odigd om hun steen­tje bij te dragen.

Links: IABR en Top Texel

Een richt­inggevend vergezicht, Texel

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube