FARO OP TELE­VISIE MET BUDSYS

27/​05/​2015 — Vorige week zondag 17 mei was FARO te bewon­deren in het pro­gramma Onderne­mend Ned­er­land op RTL7. Het pro­gramma Budsys van MBM sys­tems werd gepro­moot door Han Moerk­erken, part­ner van MBM sys­tems en Jur­gen van der Ploeg van FARO .

MEER

FARO WINT SELEC­TIE NIEUW­BOUW DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

09/​02/​2015 - FARO heeft de selec­tie voor de nieuwe behuiz­ing voor de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag gewon­nen. Op een locatie met een rijke geschiede­nis, van land­goed tot Atlantik­wall sprak onze visie de opdracht­gev­ers het meest aan.

MEER

BOUW KWIN­TIJN FASE 1 VORDERT GESTAAG!

20/​04/​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn fase 1, het kri­jgt nu echt gestalte. Dit project ver­ri­jst op een prachtige plek langs de Bilderdijkkade naast de ‘nieuwe’ Tramremise.

MEER

TEN­TOON­STELLING ARCHI­TEC­TUUR & LAND­SCHAP, GEMEENTE TYNAARLO

17/​05/​2015 - Van 21 mei 2015 tot en met 30 juli 2015 is er een exposi­tie te bezichti­gen in het gemeen­te­huis van gemeente Tynaarlo: Archi­tec­tuur & land­schap. Onder andere een aan­tal pro­jecten uit het boek Land­schap­pelijk wonen zal hier wor­den getoond.

MEER

LIS­SER­WEG AFGES­LOTEN VAN 20 APRIL TOT 15 MEI

23/​04/​2015 - De Lis­ser­weg onder Nieuw-​Vennep, tussen het spoorviaduct en de Hoofd­weg Oost­z­i­jde, wordt opgek­napt. De werkza­amhe­den zullen van 20 april tot 15 mei zijn.

MEER

SCHRI­JVERS­BU­URT GEBOUW VAN DE WEEK IN HET RAP LEIDEN

27/​01/​2015 — Elke week wordt er een uniek Leids gebouw getoond bij het RAP Lei­den. Deze week is het sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den, in opdracht van Por­taal ont­wor­pen door FARO, verkozen tot Gebouw van de Week.

MEER

BAHREIN VER­WELKOMT HET GO DUTCH CONSORTIUM

17/​03/​2015 - Van 25 feb­ru­ari tot 3 maart was het Go Dutch Con­sor­tium aan­wezig bij de ‘Bahrain Inter­na­tional Gar­den Show’ (BIGS).

De show is geopend door de Bahreinse koningin Sabika Bint Ibrahim Al Khal­ifa. De show was een groot suc­ces waar veel nieuwe bedri­jven op af waren gekomen en die dit jaar meer bezocht werd dan ooit.

MEER

SUC­CESVOLLE WORK­SHOPS MET OBS DE ZEEMEEUW

18/​02/​2015 - Afgelopen vri­jdag was er wederom een ges­laagde work­shop voor hoog­be­gaafde kinderen van de obs De Zil­ver­meeuw. De kinderen van de Leonar­dogroep, sinds kort onderdeel van De Zil­ver­meeuw, kri­j­gen onder­wijs dat is afgestemd op hun spec­i­fieke onderwijsbehoeften.

MEER

PRO­JECTEN IN TWELLO EN BLAR­ICUM IN AANBOUW

17/​12/​2014 - Twello | Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd.
Blar­icum | Op een prachtige locatie, aan het Oev­er­park in de Blar­icum­mer­meent, ontwikke­len wij het bij­zon­dere woon­pro­ject ‘De Goois­che Gaerde’.

MEER

EERSTE PAAL DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

11/​02/​2015 - 28 jan­u­ari jl. ging de eerste paal de grond in voor het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp. Wethouder Stef­fens gaf de eerste klap, een mijl­paal voor Bad­ho­eve­dorp kopte de Hoofd­dorpse Courant.
Het ontwerp voor dit duurzame dorp­shuis is samen met alle gebruik­ers­groepen tot stand gekomen, van hoof­dopzet tot aankleding.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube