INSPI­RATIE VOOR 55+ IN NIEUW DELFT

22/​08/​2014 - Op en rond de verdiepte spoor­tun­nel in Delft wordt een fan­tastisch nieuw stuk Delft gemaakt dat de verbind­ing gaat vor­men tussen de oude bin­nen­stad en het nieuwe sta­tion. Een ontwik­kel­ing met de toepas­selijke naam Nieuw Delft. Bin­nen Nieuw Delft is ruimte voor veel ver­schil­lende ini­tatieven waaron­der nieuwe woon­con­cepten voor de groeiende groep 55 plussers.

MEER

DORP­SHUIS BAD­HO­EVE­DORP VORDERT GESTAAG

21/​08/​2014 - We hebben alle input van de gebruik­ers ver­w­erkt in het ontwerp en op dit moment wordt de laat­ste hand gelegd aan het bestek. De aan­nemers­s­e­lec­tie is momenteel in voor­berei­d­ing. Als alles goed gaat dan gaan we nog dit jaar starten met bouwen.

MEER

0-​ENERGIEWONINGEN MET DUURZAME BAKSTEEN

2014-06-24 intro1

25/​06/​2014 - In samen­werk­ing met woonbedrijf Ieder1 en Nikkels Bouwbedrijf heeft FARO Archi­tecten het winkel­cen­trum Borgele in Deven­ter her ontwikkeld. Het plan is momenteel volop in bouw. Het bestaat uit een winkel­cen­trum met 20 apparte­menten en daar­naast zo’n 24 eengezinswonin­gen.

MEER

CPO DE HALLEN NOORD

15/​09/​2014 - FARO ontwerpt 2 flinke won­ing­bouw pro­jecten ron­dom de oude tram­remise in Ams­ter­dam Oud West, De Hallen Zuid en de Hallen Noord. Bin­nen dit project zijn 5 kavels vri­jge­maakt voor CPO-​projecten. Deze kavels zijn nu in verkoop.

MEER

TWEE NIEUWE FARO PRO­JECTEN GEREED

Twee FARO projecten gereed smal

21/​05/​2014 - Afgelopen week wer­den ‘t Zand in Utrecht en de Laak in Amers­foort feestelijk geopend voor de bewoners.

MEER

GES­LAAGDE WORK­SHOPS TIJ­DENS BLOE­SEM FESTIVAL

FARO Bloesem geslaagd patchwork smal

12/​05/​2014 - Een ges­laagd week­end! De work­shops ‘Ontwerp je eigen droomhuis’ afgelopen zater­dag en zondag hebben mooie resul­taten opgeleverd.

MEER

BIJEENKOMST TEXEL PLANET MET BEWONERS

11/​04/​2014 - Vorige week don­derdag was er een pub­lieks– en stake­hold­er­savond, waar wij samen met La4Sale een sneak pre­view hebben gegeven van een jaar lang pro­jec­tate­lier IABR – planet Texel. Op deze avond is er – in aan­loop naar de ten­toon­stelling in Rot­ter­dam – alvast inzage gegeven in het mate­ri­aal over Texel wat het afgelopen jaar gejut en ont­wor­pen is.

MEER

FARO ORGAN­ISEERT WORK­SHOP TIJ­DENS BLOESEM

FARO organiseert workshop tijdens Bloesem smal

05/​05/​2014 — ‘Bloe­sem­fes­ti­val over heden­daagse ambacht — biedt een podium aan de heden­daagse ambacht indus­trie. Nieuwe ambacht­slieden com­bineren ambachtelijkheid met mod­erne tech­nieken en cre­ativiteit.’ De Olmen­horst organ­iseert een nieuw fes­ti­val waar FARO aan meew­erkt in de vorm van een workshop.

MEER

STROOT­MAN EN FARO GES­E­LECTEERD VOOR KINDERDIJK

Kinderdijk1 smal

02/​07/​2014 - Uit 132 inzendin­gen is de visie van Stroot­man en FARO ‘‘Cra­dle to cra­dle in de polder’’ als één van de vijf inzendin­gen ges­e­lecteerd voor de tweede ronde voor het ontwerp van een nieuw entreege­bied voor het Werelder­f­goed Kinderdijk.

MEER

OPENING-​2014-​URBAN BY NATURE

opening IABR small

02/​06/​2014 - ‘‘…IABR2014URBAN­BY­NA­TURE – claims that we can only solve the world’s envi­ron­men­tal prob­lems if we solve the prob­lems of the city. With the use of new strate­gies that effec­tively address the city as the big­ger urban land­scape that it is, we can truly con­tribute to a more resilient urban world…’’

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube