FARO komt bij u thuis

Archi­tec­tuur is leuk en bouwen is opbouwend.

Als klein kind al begin je met het teke­nen van je eigen huis. Of van een school of een brandweerkaz­erne. Som­mi­gen zijn roman­tisch en houden meer van een kas­teel, anderen juist meer func­tion­eel en kiezen voor een vliegveld. Bouwen heeft iets heel posi­tiefs, en het vak van archi­tect spreekt heel veel mensen aan. Iedereen is eigen­lijk een beetje archi­tect. Het schep­pen van iets nieuws, iets dat er nog niet is, heeft iets heel betoverends.

Boeken, tijd­schriften en het Inter­net staan vol met prachtige voor­beelden. Ein­de­loos kun je bladeren en sur­fen naar mooie plaat­jes. Je kan weg­fan­taseren in de droom van een eigen schep­ping die je geluk zal bren­gen. Dat is avontuurlijk

Dromen is fijn, maar kan Doen in de weg staan. Veel mensen zijn tegelijk­er­tijd een beetje onzeker hierover omdat ze niet genoeg ken­nis en ervar­ing denken te hebben. Maar is niet het ken­merk van avon­tuur dat je niet weet hoe het zal lopen en wat er uit zal komen?

Wil je een eigen huis bouwen maar wil je eerst een oefen­ing doen?
Wil je een archi­tec­tu­ur­work­shop met vrien­den, omdat je van archi­tec­tuur houdt?
Wil je je kinderen archi­tec­tuur laten proeven?
Wil je een architectuurvakantie?

Vul het zelf in en FARO kan het voor je rege­len. Bij je thuis, op FARO zelf, of ergens in het verre buiten­land. Alles is mogelijk, we maken een op jouw eigen wensen toegesne­den pakket.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube