FARO werkt met een leuk en ent­hou­si­ast team van ruim 25 mensen aan een grote hoeveel­heid pro­jecten van zeer ver­schil­lend karak­ter. Onze pro­jecten zijn groot, klein, lan­delijk, sub­ur­baan of stedelijk, vee­lal won­ing­bouw, maar ook utiliteits­bouw. Ons team ken­merkt zich door gedreven collega’s die elkaar ver­sterken en onder­s­te­unen om zo mooi mogelijke pro­jecten te maken. Per project werken we in teams van ongeveer twee tot vier mensen. Het werkveld van FARO is breed en veelz­i­jdig. Bin­nen het hand­schrift is er ruimte voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing en de gele­gen­heid om samen met collega’s het beste uit jezelf en uit een project te halen. Wegens de toegenomen hoeveel­heid opdrachten is er ruimte op het bureau in Lis­ser­broek voor uitbreiding.

Herken je je in één van onder­staande profie­len? Dan ont­van­gen we graag je CV en een korte moti­vatie waarom jij dé geschikte col­lega bent voor ons team. Je kunt je sol­lic­i­tatie richten aan Nico­lette Debets, HR-​adviseur: ndebets@​faro.​nl.

Vaca­tures FARO West: Ontwerper/​modelleur

Wij zijn op zoek naar een ent­hou­si­aste en kundige ontwer­per /​mod­elleur die ons team komt ver­sterken voor +/​-​40 uur per week.

Onze ide­ale col­lega heeft min­i­maal drie jaar bewezen ervar­ing op het gebied van het ontwer­pen van gebouwen en weet wat een func­tie als ontwer­pend mod­elleur inhoudt. We zoeken een com­bi­natie van “archi­tec­tonisch scherp” en “teken­tech­nisch vaardig”. Goed bek­end zijn met Revit en Sketchup zijn een voor­waarde, Adobe Suite is een pré. Ervar­ing in de won­ing­bouw is eve­neens een pré. De min­i­male oplei­d­ing­seis is HBO bouwkunde, bij voorkeur aange­vuld met TU of Acad­e­mie van Bouwkunst. We zoeken een col­lega die vakken­nis heeft, ini­ti­atieven durft te nemen, slimme vra­gen stelt, zich col­le­giaal opstelt en door­pakt als dat nodig is.

Vaca­tures FARO West: Modelleur

Wij zijn daarom op zoek naar een ent­hou­si­aste en kundige mod­elleur die ons team komt ver­sterken voor +/​-​40 uur per week.

Onze ide­ale col­lega heeft min­i­maal drie jaar bewezen werk­er­var­ing en weet wat een func­tie als mod­elleur inhoudt. Je hebt ervar­ing en affiniteit met ontwer­pen.
Je hebt ten­min­ste een afgeronde bouwkundige HBO oplei­d­ing, Revit ken je als geen ander. Sketch-​up en Auto­cad zijn een pré, net als ervar­ing in de woningbouw.

Vaca­tures FARO West: Stagiair

Wij zijn op zoek naar een sta­giair die voor min­i­maal vijf maan­den bij ons bureau in Lis­ser­broek stage wil lopen. Wij bieden een zeer gevarieerd aan­tal werkza­amhe­den, zoals het deel­ne­men aan diverse sta­dia van het ontwerp­pro­ces, het bezoeken van bouw­plaat­sen van lopende pro­jecten, het ver­vaardi­gen van maque­ttes en andere voorkomende werkzaamheden.

Volg je een HBO-​opleiding Bouwkunde, spreek je Ned­er­lands, heb je een rijbe­wijs, ben je geïn­ter­esseerd in ons werk en zou je bij ons stage willen lopen? Stuur dan je moti­vatie en je CV ons op.

Vaca­tures FARO Oost: Op dit moment zijn er geen vacatures

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube