OUD KERKJE WORDT MOD­ERNE WONING

ALP510 intro

Aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn stond een ver­waar­loosd kerkje dat al bijna 40 jaar niet meer als kerk gebruikt werd. Door herbestem­ming tot een bij­zon­der extended-​family huis is het kerkje her­steld en bli­jft het behouden als tast­bare herin­ner­ing aan het verleden.

MEER

SUFFE SCHUUR WORDT KEK KAN­TOOR, WOERDEN

Het management-​bedrijf GREEP heeft nieuwe ruimtes nodig en heeft ervoor gekozen om, net als FARO, in een voor­ma­lige schuur te gaan werken.

MEER

OUD EN NIEUW IN OEKEN

In het lan­delijk gele­gen Oeken staat een 150 jaar oud boeren­woninkje, pover gede­tailleerd en bouw­val­lig maar fraai gesitueerd in het coulis­se­land­schap tussen de Veluwe­zoom en de IJs­sel. Wat doe je als je iets nieuws tegen iets ouds gaat bouwen?

MEER

OUDE SCHUUR TUSSEN APPELS WORDT SFEER­VOL KANTOOR

Op het land­goed van de Olmen­horst, een groene oase in de winderige pold­ers van de Haar­lem­mer­meer, heeft FARO met behoud van karak­ter en iden­titeit een aar­dap­pelschuur uit 1920 ver­bouwd tot een archi­tec­tu­ur­bu­reau. Ver­sterk­ing van iden­titeit en interne ruimtelijke trans­for­matie, dat was het doel.

MEER

BAK­STEEN BOGEN BINDEN BUURTWINKELS, DEVENTER

In Borgele, een naoor­logse wijk in Deven­ter, heeft FARO het winkel­cen­trum vernieuwd. Het project omvat zowel ren­o­vatie van een deel van bestaande winkel­cen­trum als nieuw­bouw van winkels met daar­boven 20 apparte­menten als ook 24 laag­bouw wonin­gen. Tevens is een plan gemaakt voor de gehele inricht­ing van het gebied.

MEER

OUDE GLO­RIE NIEUWE STORY, LISSERBROEK

Land­goed De Olmen­horst is de mooiste plek in de Haar­lem­mer­meer. In deze polder, 5 meter onder de zeespiegel, is direct vanaf de droog­leg­ging de fam­i­lie Clercq hier aan het bouwen ges­la­gen. Zo is er nu een erf ontstaan met ca. 25 gebouwen, groot en klein en alle­maal anders. De groot­ste meest in het oog sprin­gende is de mon­u­men­tale boerderij uit 1894. Dit is de kern van waaruit het huidige land­goed is ontstaan en gegroeid.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube