In Borgele, een naoor­logse wijk in Deven­ter, heeft FARO het winkel­cen­trum vernieuwd. Het project omvat zowel ren­o­vatie van een deel van bestaande winkel­cen­trum als nieuw­bouw van winkels met daar­boven 20 apparte­menten als ook 24 laag­bouw wonin­gen. Tevens is een plan gemaakt voor de gehele inricht­ing van het gebied.

De gehele vernieuwings-​slag is getoonzet in bak­steen, in ver­schil­lende vari­aties. Het winkel­cen­trum, zowel het nieuwe deel als het te ren­ov­eren deel is ont­wor­pen in gemet­selde bogen, die daarmee de nieuw en bestaand sterk binden, en het gehele winkel­cen­trum iden­titeit en een eigen karak­ter geven.

DUURZAAM EN INTEL­LI­GENT HERGE­BRUIK
De laag­bouw ver­vangt ver­oud­erde jaren-​50-​flatjes die ges­loopt zijn en voegt hier­mee andere won­ing­typen toe aan de wijk die hoofdza­ke­lijk uit gestapelde bouw bestond. Deze wonin­gen zijn uit­gevo­erd in een mix van ver­schil­lende rest­par­ti­jen bak­steen die over­com­pleet waren als gevolg van de cri­sis in bouw en die ver­malen dreigde te wor­den. Tevens zijn de wonin­gen voorzien van zon­necol­lec­toren en PV-​cellen om het pred­i­caat ‘nul-​op-​de-​meter’ wonin­gen te bereiken.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube