Een te grote hoeveel­heid ver­oud­erde por­tiek­flats en een ver­schraald winkel­cen­trum waren de aan­lei­d­ing voor Bergin­vest en won­ing­bouwv­erenig­ing Ieder1 om FARO te vra­gen een ste­den­bouwkundig plan te maken voor het cen­trum van de wijk Borgele, de her­struc­turering van dit wijk­cen­trum moet kwaliteit­sim­puls geven op economisch en soci­aal gebied.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube