Het ste­den­bouwkundig plan voor Julianadorp-​Oost ambieert een eigen­ti­jdse ver­tal­ing te zijn van een dorpse sfeer. Een sfeer passend bij en geïn­spireerd door het bestaande Julianadorp. Ken­merk­end voor het plan zijn relatief korte smalle straten met een afwis­se­lende laag aan­doende bebouwing. Er is bewust geen strenge schei­d­ing gemaakt tussen delen met alleen vri­js­taande en delen met bijvoor­beeld alleen rijwoningen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube