Op het plein voor de Montes­sorischool op Steigerei­land is een opval­lend object geplaatst. Het lijkt een kruis­ing tussen een speelob­ject, board­walk en een bank, en zo is het ook bedoeld. Het was de school en oud­ers een doorn in het oog dat het school­plein niet fysiek ingedeeld was en dat de ver­schil­lende groepen kinderen niet uit elkaar te houden waren. Ook was er voor de oud­ers in de buurt geen zit­gele­gen­heid om hun kinderen in de gaten te houden. En ook ont­brak een ont­moet­ingsplek voor de opgroeiende jeugd.

Buurt­be­won­ers Pieter Wei­j­nen van FARO archi­tecten en Mark Hekkert van INar­chi­tecten hebben met enkele oud­ers een voors­tel naar de school en de gemeente gedaan. Met een buurt­feest werd een groot geldbedrag opge­haald en IJmere, als ver­hu­ur­der van veel omliggende wonin­gen, heeft dit ini­ti­atief mede gespon­sord. Gemeente Ams­ter­dam heeft het gespon­sorde bedrag verdubbeld.

De gep­lande board­walk aan de andere zijde van het plein werd opgeknipt en mid­den op het plein geplaatst. Daar werd de board­walk verder verknipt en ver­vormd, zodat er zit– en spee­laan­lei­din­gen kon­den ontstaan. De bank is ont­wor­pen met de gedachten dat ver­schil­lende groepen hier­van gebruik kun­nen maken; een uitn­odi­gende en sociale plek in de buurt. Door iedereen te gebruiken en met een vanzelf­sprek­ende sociale con­t­role. De oud­ers die de kinderen weg­bren­gen en ophalen van school, de scholieren tij­dens de pauze, de oud­eren die op een zon­nige dag rustig kun­nen zit­ten, jeugd die daar na schooltijd bij het bas­ket­balveldje elkaar kun­nen ont­moeten. Deze bank nodigt iedereen uit om er gebruik van te maken en is door de buurt­be­won­ers warm ontvangen.

Con­cept en ontwerp: Pieter Wei­j­nen, FARO archi­tecten i.s.m. Mark Hekkert (INar­chi­tecten); Real­isatie: Cor Nab; Hout­soort: Sapupira (fsc)

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube