De Slufter ligt op het uiter­ste pun­tje van de huidige Maasvlakte in Rot­ter­dam. Dit is de plek waar vervuild havenslib uit de haven (en andere plekken) kan wor­den gestort. Omdat het slib nu boven het ANP uitkomt zijn er tijdelijke pom­pen geplaatst. FARO is benaderd om voor deze pom­pen een per­ma­nente plek te ontwer­pen. We ontwer­pen een pom­pen­loods waar de defin­i­tieve pom­pen, een trans­for­ma­torhuis, opslag en een lab­o­ra­to­rium hun plek krijgen.

FARO heeft de inspi­ratie voor het ontwerp uit de omgev­ing gehaald: ruwe indus­trie en sli­blei­din­gen. Daar­bij zien we de pom­pen­loods als een ‘tem­pel’, zoals vroeger oude gemalen ook wel waren. Een tem­pel met zuilen van afgedankte slib­buizen en een indus­trieel beton­nen dak. De gevel is gemaakt van translu­cent mate­ri­aal, bestand tegen de barre omstandighe­den. Zo baden de pom­pen overdag in het licht en wordt de tem­pel ‘s avonds een oplich­t­end icoon.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube