In samen­werk­ing met Gar­ritz­mann archi­tecten - De opdracht was: ontwerp in de 14m x 29m open kan­toor­ruimte van de Houtsma Loods een onderverdel­ing van glas. De ruimte wordt gebruikt door twee afdelin­gen van Woon­sticht­ing de Key, met een totaal van 30 werkne­mers. De wens voor de schei­d­ing was een gelu­id­sprob­leem, het alge­meen bek­ende euvel van open kan­toor­si­t­u­aties. De open­heid op zichzelf werd juist gewaardeerd omdat de medew­erk­ers zeer veel moeten samenwerken.

Door de akoestis­che adviseur werd aangegeven dat een glazen schei­d­ingswand de sit­u­atie niet zou ver­beteren, inte­gen­deel, juist zou ver­slechteren. Glas (met vol­doende dikte) houdt wel geluid tegen maar kaatst het ver­vol­gens weer net zo hard terug. Ver­min­der­ing van het alge­hele gelu­id­sniveau met een glazen schei­d­ingswand zou alleen werken in com­bi­natie met gelu­idsab­sorberende opper­vlakken. De wens om transparantie en open­heid te hand­haven èn tevens de gelu­idssi­t­u­atie te ver­beteren heeft geleid tot bij­zon­dere kastele­menten. Deze zijn schakel­baar in werkei­lan­den en daar­door wordt een flex­i­bele onderverdel­ing van het kan­toor mogelijk gemaakt. De kas­ten zelf bestaan uit gelu­idsab­sorberende onderkas­ten die bek­leed zijn met gecapi­ton­neerde stof­fer­ing van zil­ver velours. Hierop staan glazen vit­rines die op sta– en zithoogte het doorzicht garan­deren. Het schaduw­motief van de onderkast is gezeef­drukt op de glazen vit­rines. Fijn­mazig en transparant legt het de verbind­ing met de onderkast en laat het doorzicht open. Een afneem­baar gestof­feerd koofele­ment maakt plaats­ing bij lagere hoogtes mogelijk en voorkomt flankerende gelu­idsover­dracht langs het pla­fond. De reac­ties zijn ent­hou­si­ast: ‘we zijn blij dat het gelukt is het kan­toor open te houden en toch de gelu­id­sprob­le­men op te lossen’, ‘soms denk ik: het lijkt hier wel een lounge­room, zo intiem’.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube