Een 150 jaar oud boeren­woninkje in het buitenge­bied tussen de Veluwe en IJs­sel is ger­estau­reerd en uit­ge­breid met een ate­lier. Het ate­lier knipoogt naar het verleden maar staat mid­den in deze tijd en rep­re­sen­teert mod­erne plat­te­land­sar­chi­tec­tuur: een­voudig, tre­fzeker en wel­sprek­end. De tra­di­tionele romantiek wordt ver­sterkt door de zwart witte kleurstelling. Al eeuwen­lang wor­den schuren als vanzelf­sprek­end zo geschilderd.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube