In samen­werk­ing met Gar­ritz­mann archi­tecten - De opdracht was: ontwerp in de 14m x 29m open kan­toor­ruimte van de Houtsma Loods een onderverdel­ing van glas. De ruimte wordt gebruikt door twee afdelin­gen van Woon­sticht­ing de Key, met een totaal van 30 werkne­mers. De wens voor de schei­d­ing was een gelu­id­sprob­leem, het alge­meen bek­ende euvel van open kan­toor­si­t­u­aties. De open­heid op zichzelf werd juist gewaardeerd omdat de medew­erk­ers zeer veel moeten samenwerken.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube