De Kadijken is een pret­tig rom­melig deel in het oosten van de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Hier kwam een kavel met twee gezichten vrij. Een zijde is gele­gen aan een smalle stad­straat, de Hoogte Kadijk. Deze straat ken­merkt zich door een grote var­iëteit aan kavels en gevels: klein, breed, smal, groot. De andere zijde ligt aan het water van de Nieuwe Vaart met zijn oude wer­ven, zijn achterkan­ten, klein­schalig maar ook groter. Deze tweez­i­jdigheid is in het ontwerp op een­voudige wijze tot uit­drukking gebracht door de twee totaal ver­schil­lende pro­gram­maon­derde­len aan de ver­schil­lende kan­ten te plaat­sen: wonen aan de straat, werken aan het water.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube