Het management-​bedrijf GREEP heeft nieuwe ruimtes nodig en heeft ervoor gekozen om, net als FARO, in een voor­ma­lige schuur te gaan werken.

Aan het tra­di­tion­eel lijk­ende uiter­lijk (het gebouw dateert uit 1970) mocht nauwelijks iets veran­derd wor­den. Het is een grote open ruimte gewor­den met alle func­ties opgenomen in een diep­blauwe ‘zachte’ doos waar de trap uit­gesne­den is. Een grote vide met loop­brug scheidt en verbindt ver­schil­lende train­ingsruimten met de admin­is­tratieve ruimten.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube