Een 150 jaar oud boeren­woninkje in het buitenge­bied tussen de Veluwe en IJs­sel is ger­estau­reerd en uit­ge­breid met een ate­lier. Het ate­lier knipoogt naar het verleden maar staat mid­den in deze tijd en rep­re­sen­teert mod­erne plat­te­land­sar­chi­tec­tuur: een­voudig, tre­fzeker en wel­sprek­end. De tra­di­tionele romantiek wordt ver­sterkt door de zwart witte kleurstelling. Al eeuwen­lang wor­den schuren als vanzelf­sprek­end zo geschilderd.

De hoofdbe­stand­de­len zijn hout en glas, en dat laten we graag zien. De ges­loten wan­den en daken bestaan uit houten delen, de glasvlakken halen het land­schap naar bin­nen of lei­den de blik naar buiten. Het ate­lier laat zien dat je met min­i­male mid­de­len heel veel kunt bereiken. De zicht­baar houten balken, span­ten en muren geven het ate­lier karak­ter. De lamellen aan de buitenkant spe­len met het licht en geven verassende effecten en vari­aties aan het interieur. Het hele ate­lier straalt ‘hout’ uit.

Het ate­lier heeft een grote ruimte met een houtkachel, kitch­enette, bad­kamer met douche en een vide. Het een­voudige design gaat niet ten onder aan onn­odige toevoeg­in­gen en details.

JURYVER­SLAG BNA GEBOUW VAN HET JAAR
‘‘Bij dit vri­js­taande ate­lier is met min­i­male mid­de­len heel veel bereikt. Het gebouwtje heeft een poëtis­che uit­stral­ing van ‘puurheid’. De no-​nonsense manier waarop de een­voudige schuur is voorzien van een groot panora­maven­ster getu­igt van een aan­ge­name onbe­van­gen­heid ten aanzien van sti­jl­con­ven­ties. Een leuk detail is dat op de kopgevel, tussen eigen­lijke entree en de van buite­naf zicht­bare baan­derdeuren, een soort boeren­por­tiek is gecreëerd.’’ aldus het juryver­slag van de ‘BNA Gebouw van het Jaar’ prijs, waar­voor dit project was genomineerd.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube