FARO is gevraagd om een karakter-​arme bun­ga­low weer uit­stral­ing te geven. De bun­ga­low werd uit­ge­breid met extra kamers en een inpandig zwem­bad. Het omliggende land­schap vor­mde het kader van het nieuwe ontwerp.

Het ontwerp vor­mde zich naar de con­touren van het land­schap en de oriën­tatie van het gebouw. Het ontwerp com­bi­neert inge­to­gen mate­ri­aal­ge­bruik met sterke archi­tec­tonis­che ele­menten. Sub­tiele con­trasten in het mate­ri­aal­ge­bruik geeft het ontwerp een mooie samen­hang. Het ontwerp verte­gen­wo­ordigt onze wens om mod­erne archi­tec­tuur te com­bineren met de sfeer van een boerderij: eigen­heid en ruimtelijkheid.

De noordz­i­jde van het gebouw kijkt uit over een weids land­schap, de oost­kant grenst aan een boom­gaard en een oude muur. De zuidgevel is onderdeel van een bin­nen­plaats gevormd door een andere oude muur. De west­gevel heeft een ges­loten karakter.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube