Voor een pri­jsvraag bedacht FARO samen met Heren5 het win­nende ste­den­bouwkundig plan met 479 wonin­gen dat, tien jaar later onder de naam ‘‘Bies­land’’ is voltooid. Hier is nu de har­monieuze bal­ans tussen een­heid en ver­schei­den­heid gere­aliseerd door­dat FARO, Heren5 en drie andere archi­tecten zich hebben geschikt naar de afspraken van het beeld­kwaliteit­plan en door­dat het plan door één opdracht­gever en aan­nemer is gerealiseerd.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube