BOL713 intro

Het Jan van Schaf­fe­laar­plantsoen is een open plek naast het brugge­bouw over de Ams­ter­damse Ring. Gele­gen in Bos en Lom­mer, pal langs de drukke de A10 is dit project een inter­es­sante casus voor wonen op sterk geluid belaste locaties. FARO Archi­tecten heeft uit­ge­breid onder­zoek gedaan naar bescherming tegen de heftige invloe­den van de snel­weg. Dit betreft geluid maar ook luchtvervuil­ing en fijnstof.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube