De Slachthuisbuurt-​Zuid in Haar­lem wordt geherstruc­tureerd. Het gebied ligt aan een belan­grijke toe­gangsweg voor Haar­lem en het struc­tu­ur­plan vraagt dan ook om een herken­bare uit­stral­ing. In een zoge­naamd RGBO-​traject werken we met een con­sor­tium waarin FARO samen met Trebbe, Rut­ges Vernieuwt, Ten­tij, Vibes en Schouten aan een duurzaam ontwerp voor Elan Wonen. Het con­sor­tium ontwerpt, bimt, bouwt en onder­houdt een blok met 85 apparte­menten, park­eren en com­mer­ciële voorzienin­gen en een blok met 17 stadswonin­gen. Het groot­ste blok wordt een ges­loten blok met een onder­grondse par­keerkelder voor de bewon­ers en een par­keer­garage op maaiveld in het blok voor de bezoek­ers van de super­markt. De apparte­menten komen boven deze plint met de super­markt en andere com­mer­ciële ruimten. In het ontwerp houden we nadrukke­lijk reken­ing met gelu­ids– en ver­keer­shin­der van de drukke Schiphol­weg en de bezon­ning van het voorste en achtergele­gen blok. Vooral deze bezon­ningssi­t­u­atie van het bin­nen­ter­rein was de aan­lei­d­ing om een bezon­ningsknip in de geluid belaste Zuidgevel te maken. Een expressief scherm van corten­staal en glas zorgt ervoor dat het bin­nen­ter­rein geen last heeft van het verkeerslawaai.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube