Op het IJburgse Havenei­land in Ams­ter­dam. zijn stedelijke bouw­blokken gebouwd aan stadse straten. FARO’s blok 25 past naad­loos in de sfeer van het Havenei­land: het heeft een heldere stedelijke robu­uste buitenkant met aan de bin­nen­z­i­jde ver­rassende extra’s.

Het blok bestaat uit twee apparte­menten­blokken en 19 stad­huizen. maar ook een aan­tal extra voorzienin­gen. Een kinderdagverblijf aan het park en een bedri­jf­s­ruimte gericht op horeca zor­gen voor stedelijke mix in dit ­blok. Daar­naast heeft dit blok twee flinke par­keer­garages, waar­door er in blok 25 meer par­keer­plaat­sen dan wonin­gen zijn: Uniek op het Havenei­land!
Wat blok 25 onder­scheidt is een opdel­ing in deel­blokken. Het west­elijk deel vormt een U-​vormig blok met bij­zon­dere galer­i­jen ron­dom een mooi aan­gelegd dek met bomen. En aan de oost­z­i­jde zijn de stad­shuizen, waar­van de duur­dere een flinke tuin en een ruime garage hebben. Deze garages zijn via een straatje te bereiken dat ref­er­eert aan de Engelse ‘Mew’, de achter­straat­jes die bedoeld waren om de koet­shuizen te ontsluiten in Engelse ste­den en die nu ver­levendigd wor­den door leuke ate­liers en winkelt­jes. Deze mogelijkheid bestaat hier ook, met op de hoeken een extra ruimte op de verdieping. Archi­tec­tonisch is Blok 25 ‘strak met een knipoog’. Een helder blok met mod­erne archi­tec­tuur in een kleurstelling die past op het Havenei­land, maar die wel wat frisser is dan gebruike­lijk. Mooie ste­nen in warme kleuren met helder witte accen­ten, zoals de erk­ers en de kaders ron­dom de ramen, zor­gen ervoor dat Blok 25 zich straks van de omgev­ing zal onder­schei­den. De raam­par­ti­jen vol­gen de trend op IJburg waar ver­ti­cale ramen zor­gen voor een stedelijke uit­stral­ing. Daar­bij is extra aan­dacht besteed aan indi­vid­u­aliteit. Iedere ­won­ing heeft een bij­zon­der raam in de vorm van een erker of een groot raam met kader. In de woon­straat en aan het water zijn boven­dien de pan­den duidelijk te onder­schei­den door een afwis­sel­ing van steen­kleur en een ver­ti­cale ritmering.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube