21-​04-​2016

De naam zegt het al; water is de aangewezen drager voor de iden­titeit en de kwaliteit van deze wijk in Woer­den; een ‘Hol­lands waterstadje’.FARO heeft in Water­rijk Woer­den twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen, waar­van de bouw is begonnen. Beide wonin­gen liggen promi­nent op de hoek van een bouw­blok, en hebben daarom twee voorgevels.

De eerste won­ing is een energie neu­trale en duurzame won­ing met een leef kas. De kas aan de won­ing is niet alleen een onderdeel van het energiecon­cept, maar zorgt ook voor een extra grote leefruimte. In win­ter­ti­j­den zorgt het voor voorver­war­mde lucht in de goed geï­soleerde won­ing en in de zomer kan de kas open naar de tuin. De won­ing is voorzien van goede iso­latie, een warmtepomp en pv op het dak van de kas. De gevels zijn bek­leed met zwart-​hout; inlands naald­hout ver­du­urza­amd door het zwart te bran­den. De koz­i­j­nen zijn van onbe­han­deld duurzaam Accoya hout.

De tweede won­ing is een duurzame lev­ensloopbestendige won­ing. Leven en slapen bevindt zich op de begane grond. De kleine verdieping is voor logees, car­dio­train­ing en een zon­neter­ras. De trap is op een promi­nente plek in de woonkamer waar­door er con­tact is tussen boven en bene­den. Aan de buitengevel is deze relatie ver­sterkt door een grote hoek pui te maken met bij­zon­der glas.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube