In het Vijfde Kwartier van het Water­ingse veld heeft FARO 138 wonin­gen ont­wor­pen in een stedelijke blok. De bin­nenkant van het blok, rond het hof, is afwis­se­lend van hout en steen. De gevels bestaan voor de helft uit licht­grijs hout en voor de andere helft uit bak­steen.
Een groot aan­tal van de hof­wonin­gen hebben als buiten­ruimte veranda’s aan de voorz­i­jde. Mid­den in het hof ver­schi­jnt een beeld­bepal­end woon­toren­tje met, net zoals in Siena een boom op het dak.

De buiten­z­i­jde van het blok wordt uit­gevo­erd in rood gen­u­anceerde, ruwe bak­steen. Dit deel bestaat hoofdza­ke­lijk uit eengezinswonin­gen maar er zijn ook hoek­wonin­gen en patiowonin­gen. Op deze wijze zijn veel keuze­mogelijkhe­den: je kunt hoog wonen of laag; in een hofje of aan een straat; in een apparte­ment of eengezinswoning.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube