De land­tong is aan drie zij­den omgeven door water. Door alle wonin­gen aan de buiten­z­i­jde te leggen, zo dicht mogelijk bij het water wordt de lig­ging op het schierei­land uit­ge­buit. De post­bode, meterop­ne­mer en het bezoek kun­nen buitenom, langs een oever van basalt, de voordeuren van de wonin­gen bereiken. De wonin­gen zelf zijn smal en diep, gema­te­ri­aliseerd in hout en keramis­che pan­nen. Ze zijn onderdeel van een bijna-​gesloten bouw­blok. Daar waar nodig zijn vijf meter hoge erfaf­schei­din­gen gemaakt om de een­heid te benadrukken.

Deze opzet heeft een groot bin­nen­ter­rein doen ontstaan. Dit bin­nen­ter­rein heeft een eigen karak­ter en sfeer. Hierin wordt gepar­keerd en gespeeld en hebben de wonin­gen een enorme eigen tuin. Het bin­nen­ter­rein is slechts toe­ganke­lijk door een poort en langs een pad. Hoewel het open­baar is, kri­jgt het hier­door een sterk besloten karak­ter. De privé-​tuinen wor­den duidelijk afgeschermd van het open­bare deel: bergin­gen en schut­tin­gen van rood hout waar door een witte poort elke won­ing zijn eigen par­keer­plaats in zijn eigen tuin heeft.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube